Skip to content

Estratègia de Propietats

Dimensiona correctament la teva cartera de propietats

Simulem la dimensió òptima del teu espai per a garantir la millor experiència dels teus treballadors. Aquesta simulació és generada per la nostra plataforma d’Aprenentatge Automàtic, que recopila els patrons d’ús de cada ocupant basant-se en el mesurament 24/7 de les dades d’ocupació.

Com es calcula el KPI Scaling Factor?

1

Fixem l’àrea desitjada (m²) per persona per a assegurar una experiència d’ús ideal

2

Mesurem l’ocupació mitjana de cada zona

3

Analitzem de manera anònima el comportament dels usuaris (quan entren, i quant temps passen en cada zona)

4

Proporcionem el KPI Scaling Factor de la capacitat de reducció d’espai, tenint en compte sempre l’àrea per persona establerta

5

Simulem l’ocupació futura per a múltiples escenaris basant-nos en els patrons de comportament dels usuaris observats

Scaling Factor, el KPI que necessites

Dimensiona correctament la teva cartera de propietats

KPI que proporciona una ràtio d’optimització, per planta i per edifici

Pren decisions amb confiança

Les simulacions de l’Aprenentatge Automàtic minimitzen els errors de planificació (<2%)

Simula l’optimització

Redistribueix i concentra plantes i edificis tenint en compte patrons d’ús reals

Coneix l’estat del teu ROI

Quantifica la rendibilitat d’inversió i els costos que estalvies (reducció de m²)