Skip to content

Ruckus
GUIA D’INTEGRACIÓ

Configuració per a Ruckus APS

Descarregar el PDF (en ANGLÈS)

Configuració amb Ruckus APS

A System > General Settings

Per a configurar la integració amb Ruckus APS, seguir els següents passos:

1

Clicar Access Points (1), en el menú de l’esquerra.

2

Quan estigui carregat, seleccionar la zona que es desitja connectar (2) i prémer el botó d’edició (3):

3

Apareixerà una finestra d’ajustos. Després cal accedir a Advanced Options, habilitar el Location Based Service i seleccionar (o crear) la Venue.