Skip to content

Cisco SPACES
Guia d’Integració

Connexió a Cisco SPACES

Requisits per a connectar la teva xarxa de Cisco Spaces a Knos Corporate de Foot Analytics:

1

Llicència EXTEND o ACT per a Cisco SPACES

2

Un compte a Cisco SPACES (US o EU): dnaspaces.io, dnaspaces.eu

3

Un compte a Foot Analytics, utilitzant la mateixa adreça electrònica que a Cisco Spaces.

4

Activar iKnos Corporate des de l’ecosistema de partners de Cisco SPACES, indicant les localitzacions que es desitja analitzar.

Integració amb Cisco Spaces