Skip to content

Cisco SPACES
Guia d’Integració

Connexió a Cisco SPACES

Requisits per a connectar la teva xarxa de Cisco SPACES a iKnos Corporate by Foot Analytics:

1

Llicència EXTEND per a Cisco SPACES (abans Cisco DNA Spaces)

2

Un compte a Cisco SPACES (US o EU): dnaspaces.io, dnaspaces.eu

3

Activar WiTrace des de l’ecosistema de partners de Cisco SPACES, indicant les localitzacions que es desitja analitzar.