Skip to content

Cisco Meraki
GUIA D’INTEGRACIÓ

Cisco Meraki Scanning API configuració de V2 i V3

Resum d’Integració

En els següents passos, configurarem Cisco Meraki Cloud perquè enviï les dades a Foot Analytics per a la seva posterior anàlisi.

Per a connectar la xarxa Meraki Cloud a la nostra plataforma, es necessita:

Accés com a Administrador al panell de control de Meraki

Un punt final d’URL proporcionat per Foot Analytics, segons la versió de l’API

Un codi secret proporcionat per Foot Analytics

Proporcionar el codi del validador de Meraki (es mostra al panell de control de Meraki)

Meraki i Foot Analytics utilitzen els codis secrets i de validació per a autenticar-se mútuament. Les dades són xifrades durant la transferència, i anonimitzades en la recepció.

Passos

Els següents passos són necessaris per a configurar la integració:

1

Accedir a Network-Wide > General (CONFIGURE) al panell de control de Meraki

2

Habilitar Scanning API

3

Compartir el validador amb Foot Analytics (1)

4

Establir Post URL(2) i Secret(3) proporcionats per Foot Analytics

5

Ajustar la Versió de l’API a l’acordada amb Foot Analytics

6

Establir Radio Type a WiFi

7

Guardar els canvis

8

Prémer el botó Validar per a comprovar que tot s’ha configurat correctament